Staycation Plants

Rubber Tree w/ Green Pot @ Staycation
Rubber Tree w/ Green Pot @ Staycation

Rubber Tree w/ Green Pot @ Staycation

$70.00

Trailing Pothos w/ Yellow Macrame Hanger @ Staycation
Trailing Pothos w/ Yellow Macrame Hanger @ Staycation

Trailing Pothos w/ Yellow Macrame Hanger @ Staycation

$40.00

Sunray Dracaenas w/ Black Metal Pot @ Staycation
Sunray Dracaenas w/ Black Metal Pot @ Staycation

Sunray Dracaenas w/ Black Metal Pot @ Staycation

$65.00

Agalonema Creta w/ Black Pot @ Staycation
Agalonema Creta w/ Black Pot @ Staycation

Agalonema Creta w/ Black Pot @ Staycation

$35.00